Печеливши участници от I-ва седмица

 • С. Русинов
 • П. Денева
 • М. Валентинова
 • В. Стефанова
 • М. Митев

Печеливши участници от II-ра седмица

 • К. Чанков
 • Г. Груева
 • Ц. Стойчева
 • В. Иванова
 • Е. Божинова

Печеливши участници от III-ра седмица

 • Н. Николов
 • И. Добринова
 • К. Антонова
 • А. Коцева
 • Д. Гиргинова

Печеливши участници от IV-та седмица

 • Н. Стоянов
 • Г. Гергинов
 • Д. Господинов
 • С. Иванов
 • П. Тодорова